click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Blovstrød Kirke ligger syd for området er omgivet af en 300 meter beskyttelseszone som omfatter en lille del af lokalplanområder.

For at forhindre at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet, er der inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt.

Åbeskyttelseslinje

Skovbyggelinje

Søbeskyttelseslinje

vej og jernbane byggelinjer

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk