click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANENS INDHOLD

Infrastruktur

Vassingerødvej binder industriområdet sammen internt og derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om at den ældste del af vejen kan udvides til 15 meter, så der kan etableres cykel/gangstier i begge sider og plantes allé-træer.

Udover stierne langs Vassingerødvej udlægger lokalplanen arealer til stier langs Nymøllevej.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk