click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

FINGERPLAN 2017

Fingerplan 2017 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Vassingerød er beliggende i det øvrige hovedstadsområde. En del af området er i Fingerplanen udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Sådanne virksomheder er beskrevet i Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne". Udpegningen ses på nedenståene kort.

Kort over udpegningen i Fingerplanen

For at sikre hensynet til omkringliggende forureningsfølsom arealanvendelse og til at der ikke efterfølgende stilles skærpede miljøkrav til virksomhederne, fastsættes konsekvenszoner i forhold til ovennævnte virksomhedsklasser.

Konsekvenszonerne fremgår af kortbilag 2 og er sammenholdt med Fingerplanens udpegning på kortbilag 3.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk