click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE FORHOLD

Infrastruktur

Erhvervsområdet har fem vejtilslutninger til Nymøllevej som er en vigtig del af det regionale vejnet hvori Slangerupvej også indgår. Der kører ca. 4500 biler i døgnet på Nymøllevej. Der er således ingen kapacitetsproblemer på vejen på Vassingerødstrækningen.

Der er blevet etableret en rundkørsel i krydset Nymøllevej - Tofteengen - Kærhøjgårdsvej, hvorved der er opnået trafiksikring af krydset.

Fra Vassingerødvejs nordlige tilslutning til Nymøllevej til tilslutningsramperne ved Hillerødmotorvejen er der under halvanden kilometer og på denne strækning er der ingen støjfølsom bebyggelse, som rammes af trafikstøj.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk