click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2018 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for Erhvervsområde i Vassingerød i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Formålet med lokalplanen er fortsat at anvende området til erhvervsområde og sikre areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, samt at opdatere den tidligere lokalplan, så bestemmelserne omkring hvad der er en virksomhed med særlig beliggenhedskrav bliver entydige og lettere at administrere.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk