click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

PLANENS KARAKTERISTIKA

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

 

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Planen giver mulighed for at forsætte den eksisterende anvendelse af området til erhvervsområde.

 

Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres

Indflydelse på andre planer

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne LU.E.02 og LU.B.15, som den ligger indenfor og erstatter fuldt ud den tidligere lokalplan 318B.

 

Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.

Relevans for fremme af bæredygtighed

Lokalplanen indeholder ikke nye bestemmelser, der har indflydelse for bæredygtigheden.

 

De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed

Miljøproblemer af relevans for planen

Der er både registreret V1 og V2 forureninger inden for området.

 Lokalplanen ændrer ikke på forhold der har indflydelse for de eksisterende miljøforhold.

 

Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse

Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning

Planlægningen er ikke til hinder for gennemførelse af anden miljølovgivning.

 

F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk