click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

1.1

Hensigten med lokalplanen er at fastholde og videreudvikle erhvervsområdet til fortrinsvis større virksomheder med særlige beliggenhedskrav af hensyn til forebyggelse af miljøkonflikter. 

På denne baggrund er det lokalplanens formål: 

At sikre arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 

At fastlægge en zonering af området med minimumsafstande mellem de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse, Jævnfør "Håndbog om Miljø og Planlægning".

At sikre arealer til offentlige formål i form af genbrugsplads og tekniske anlæg m.v. 

At sikre eksisterende vådområder som naturområder. 

At sikre en sammenhængende overordnet beplantningsplan.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk