click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Skilte og reklamering skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur. Skilte må ikke ved sin udformning få karakter af facadebeklædning.

8.2 

Skiltning og reklamering må ikke ved sin udformning og placering fremtræde sådan at det virker skæmmende i forhold til Nymøllevej, Slangerupvej og de interne veje i erhvervsområdet.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk