click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 5 VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Der udlægges areal til udvidelse af den sydlige del af Vassingerødvej til en bredde på 15 meter som vist på kortbilag 4.

5.2

Vassingerødvej skal udføres med tværprofiler som vist på kortbilag B.

5.3

Der udlægges areal til udvidelse af Nøglegårdsvej til en bredde på 15 meter som vist på kortbilag 4.

5.4

Eventuelle øvrige veje udlægges med en bredde på 12 meter.

5.5

Der udlægges areal til sti langs Nymøllevejs østlige side på strækningen fra Nordkranvej til stiunderføringen ved Farremosen som vist på Kortbilag 4. Stien udlægges i en bredde på 3 meter på strækningen fra Slangerupvej til Vassingerødvej og 6 meter langs nuværende vejskel på resten af strækningen.

5.6

Der udlægges areal til sti langs Nymøllevej på strækningen Slangerupvej til Nordkranvej på østsiden som vist på kortbilag 4. Stien udlægges i en bredde på 3 meter på strækningen fra Slangerupvej til Vassingerødvej og 6 meter langs nuværende vejskel på resten af strækningen.

5.7

Der udlægges areal til sti langs Vassingerødvej på den øst-vestlige strækning som vist på kortbilag 4.

5.8

Eventuelle øvrige stier udlægges med bredder på mindst 3 meter.

5.9

Veje, stier og parkeringsarealer skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø" DS Håndbog 105, 2012.

5.10

Der kan gennemføres ændringer af trafikforholdene, så Vassingerød lukkes for gennemkørsel på strækningen mellem Nymøllevej og Nøglegårdsvej, hvorefter Nøglegårdsvej bliver adgangsvej til erhvervsområdet.

5.11

På hver ejendom skal der udlægges areal til parkering svarende til mindst en bilplads for hver 75 m² etageareal til produktions- og industriformål. Til kontorformål og lignende skal der udlægges areal til parkering svarende til mindst en bilplads for hver 50 m² etageareal.

5.12

På hver ejendom skal der anlægges det antal parkeringspladser som byrådet til enhver tid finder nødvendigt for at parkering vedrørende ejendommens anvendelse kan foregå på egen grund.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk