click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

12.1

Lokalplan 318B, Erhvervsområde i Vassingerød ophæves.

Planen blev vedtaget af Allerød Byråd den 16. juni 1999.

12.2

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før der er opnået tilladelse hertil fra Miljø- og Fødevareministeriet til ophævelse af landbrugspligten på matr. nre.: 7s og 7t, Vassingerød By, Uggeløse.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk