click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 10 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING

10.1

Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til naturgasanlægget i området. Byrådet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde dispensere fra dette tilslutningspåbud såfremt bebyggelsen i væsentlig omfang opvarmes ved anvendelse af alternativ energi.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret parkeringspladser og udendørs opholdsarealer efter reglerne i § § 5.11, 5.12 og 9.3.

10.3

Ny bebyggelse på ejendomme hvor der skal etableres beplantningsbælter, må ikke tages i brug før der er etableret de i § 9.2 nævnte beplantningsbælter.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk