click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

Lokalplanområdet er beliggende ved Stensøvej 2, 3450 Lynge og udgør ca. 12,3 ha. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 3a Lynge By, Lynge, matrikel 24 Uggeløse By samt del af matr. nr.16o og 29 Uggeløse By.

Lokalplanområdet afgrænses af Nymøllevej og et erhvervsområde i øst. Lokalplanområdet afgrænses af Stensøvej i syd, Gl. Nøglegårdsvej i vest og en cykelsti i nord. Mod vest findes en enkelt bolig samt enkelte virksomheder. Erhvervsområdet øst for Nymøllevej er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Der er i områder syd, vest og nord for lokalplanområdet foretaget indvinding af råstoffer. De afsluttede og efterbehandlede graveområder sydvest for lokalplanområdet anvendes i dag som rekreative områder med natur og sø.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og forbliver i landzone med vedtagelsen af nærværende lokalplan.

Ortofoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser. Lokalplanområdet er markeret med rød priksignatur.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk