click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

SPILDEVANDSPLAN FOR ALLERØD KOMMUNE

Lokalplanens område er ikke omfattet af Allerød Kommunes Spildevandsplan. 

Virksomhedens fortsatte drift er gjort betinget af, at der ikke sker nedsivning af spildevand fra projektområdet. Derfor har Allerød Kommune udarbejdet et forslag til tillæg til Spildevandsplanen med henblik på, at lokalplanområdet optages som et separatkloakeret opland. 

Når tillægget er endeligt vedtaget vil spildevand og overfladevand på nærmere fastlagte vilkår kunne afledes til forsyningsselskabets anlæg.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk