click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

FINGERPLAN 2019

Allerød Kommune er omfattet af statens landsplandirektiv for hovedstadsområdet (Fingerplanen). 

Fingerplanen har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder. Området er udpeget som det øvrige hovedstadsområde.

I Fingerplanen er lokalplanområdet omfattet af transportkorridor for en eventuel kommende Ring 5.


Oversigtsfoto af arealreservation for transportkorridor (Ring 5). Lokalplanområdets beliggenhed er vist med rød cirkel.

Transportkorridor

Transportkorridoren med Ring 5 fastholdes, og arealet fastholdes i landzone. 

Erhvervsstyrelsens har udtalt, at Allerød Kommune kan tillade eksisterende virksomheds fortsatte drift inden for transportkorridorarealet under forudsætning af, at det alene er virksomhedens arealer som i kommune- og lokalplanlægningen udlægges til landzoneareal med mulighed for erhverv. Endvidere må der ikke etableres nye bygninger og anlæg på området, medmindre disse er begrundet i miljøkrav. Der skal endvidere tinglyses bestemmelser på ejendommen som sikrer, at alle anlæg og bygninger fjernes uden udgifter for det offentlige, hvis ejendommen skal benyttes til transportkorridorformål og/eller hvis virksomheden lukker.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk