click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

ALLERØD KOMMUNEPLAN

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Allerød Kommuneplan i forhold til områdets anvendelse.

I Allerød Kommuneplan 2017-2029 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde LU.R.07 - Friluftsområde ved Lynge Grusgrav, som udlægger områdets anvendes til naturområde med mulighed for rekreativ udnyttelse.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Allerød Kommuneplan 2017-2029 er der udarbejdet et tillæg nr. 3, 2019, som fastlægger områdets anvendes til erhvervsformål i form af et ressourcecenter. Kommuneplantillægget fastlægger endvidere:

  • Zonestatus: Landzone
  • Der kan ikke etableres virksomheder eller anlæg, som medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet
  • Max bebyggelsesprocent: 5 for området som helhed
  • Max bygningshøjde: 8,5 m
  • Minimum miljøklasse: 4
  • Maximum miljøklasse: 7
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk