click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

VEJLOVGIVNING

Lokalplanområdet vejbetjenes fra den offentlige vej Nymøllevej og via privat fællesvej Stensøvej. Allerød Kommune vurderer, at Nymøllevej er velegnet til at betjene lokalplanområdet. 

Ved etablering eller ændringer af vejadgange m.v. skal der indsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om offentlig vej og Lov om private fællesveje til vejmyndighedens og politiets godkendelse.

Der henvises i øvrigt til miljøkonsekvensrapporten.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk