click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD og NFI) og er sårbart overfor nedsivning af forurenende stoffer.

Der gives ikke tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

Der henvises i øvrigt til miljørapporten.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk