click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Vejbyggelinje

En del af lokalplanområdet er omfattet af en 25 meter bred vejbyggelinje fra midten af Nymøllevej.

Søbeskyttelseslinje (Naturbeskyttesesloven § 16)

En del af lokalplanområdet er omfattet af en søbeskyttelseslinje. Bebyggelse og anlæg inden for søbeskyttelseslinjen forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16.

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Der henvises i øvrigt til miljørapporten.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk