click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BAGGRUND OG FORMÅL

Allerød Byråd besluttede den 22. marts 2018 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering for et Erhvervsområde ved Stensøvej i Lynge. 

Ressourcecentret Norrecco A/S, der er beliggende i planområdet, modtager og behandler bygge- og anlægsaffald m.m. I landsplandirektivet for hovedstadsområdet (Fingerplanen 2019) er virksomhedens område udlagt til transportkorridor for en eventuel kommende Ring 5.

Formålet med lokalplanen er, at ressourcecentret fortsat kan opretholde sine aktiviteter på lokaliteten, indtil der måtte være behov for at inddrage arealet en kommende Ring 5. Lokalplanen retter et særligt fokus på sikring af miljømæssige forhold, herunder sikring af grundvandsinteresser. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre vejadgang til virksomhedens arealer via Stensøvej og Nymøllevej.

Lokalplanområdets beliggenhed ift. Lynge og Vassingerød. Lokalplanområdet er vist med rød afgrænsning.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk