click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

Lokalplan nr. 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød

PLANENS STATUS

UDKAST

 

 


Politisk behandling

Forslag til lokalplan 3-395 er vedtaget af byrådet d. DDMMÅÅÅÅ 

Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort d. DDMMÅÅÅÅ 

 

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning.

Lokalplanforslaget er derfor fremlagt offentligt i 8 uger fra DDMMÅÅÅÅ til DDMMÅÅÅ

 

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du kommentere planen via vær med knappen ovenfor eller under fanen "Kommetarer til planen".

Kommentarer til planen skal være kommunen i hænde senest DDMMÅÅÅÅ

Henvendelser vil blive kvitteret med en kvitteringsmeddelelse, men vil ikke blive besvaret personligt. Alle henvendelser offentliggøres og vil indgå i den samlede forvaltningsmæssige og politiske behandling af lokalplanforslaget.

 

Forslagets midlertidige retsvirkninger

Når forslaget til lokalplanen er offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. De midlertidige retsvirkninger gør sig gældende indtil lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse, og højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Der gælder efter planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk