click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

1.1

Lokalplanen har til formål:

  • at området kan anvendes til erhvervsområde i form af et anlæg til modtagelse og behandling af ikke farligt affald samt relaterede funktioner,
  • at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet, og i forhold til omgivelserne,
  • at forebygge, at områdets anvendelse, herunder nedsivning fra området, medfører forurening af jord, grundvand eller overfladevand,
  • at sikre vejadgang via Stensøvej og Nymøllevej,
  • at sikre, at området kan benyttes til transportkorridorformål, hvis det senere bliver relevant.

Ad. 1.1

Hensigten med lokalplanen er at sikre, at ressourcecentret beliggende ved Stensøvej i Lynge fortsat kan opretholde sine aktiviteter på lokaliteten, indtil der måtte være behov for at inddrage arealet til en kommende Ring 5.

Farligt affald skal forstås ud fra definitionen i affaldsbekendtgørelsen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk