click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Den eksisterende vold bevares i princippet, som vist på kortbilag 3. Der kan ske ændringer i voldens udformning, hvis det er begrundet i behov for støjdæmpning eller visuel afskærmning.

Ad. 9.1 

Projektområdet er omkranset af en vold med en højde på 3,5 – 6 meter, som udover den visuelle afskærmning af området også fungerer som støjskærm.

9.2

Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til virksomhedens drift, skal ved beplantning, belægning el.lign. gives et ordentligt udseende. Ny beplantning vil skulle være hjemmehørende arter.

9.3

Lysinstallationer og lignende, herunder belysning af veje og andre færdselsarealer, udendørs oplagspladser og ubebyggede arealer, må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Lysmaster og lignende skal have nedadrettet lys og lyset skal rettes væk fra omkringliggende boliger.

9.4

Der må ikke foretages permanente reguleringer af det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m uden byrådets godkendelse.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk