click me

Vær med








Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her



Jeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.





Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 5 VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet fra offentlig vej, skal ske fra Nymøllevej via den private fællesvej Stensøvej, som vist på kortbilag 3.

5.2

Der udlægges ikke areal til nye veje.

5.3

Parkering skal ske på egen grund.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk