click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 10 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING

10.1

Ny bebyggelse, anlæg og befæstede arealer må ikke tages i brug før: 

  • at der er etableret anlæg til håndtering af spildevand- og regnvand.
  • at der senest 3 måneder efter planens vedtagelse er tinglyst bestemmelser på ejendommen som sikrer, at alle anlæg (herunder jordvolde), bygninger og befæstede arealer indenfor lokalplanområdet fjernes uden udgifter for det offentlige, hvis lokalplanområdet skal benyttes til transportkorridorformål og/eller hvis virksomheden lukker.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk