click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANENS INDHOLD

Områdets anvendelse

Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv i form af liberalt erhverv og/eller bolig.

Veje, stier og parkeringsforhold

Der er fastsat bestemmelser om, at der skal etableres parkeringspladser.

Det er indsat som ibrugtagningskrav, at der tinglyses vejadgang via Musikskolens parkeringsareal. Dette sker ved oprettelse af privat fællesvej henover parkeringspladsen.

Der ligger ikke stier eller andet på lokalplanområdet.

Bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden

For at sikre den bevaringsværdige bygnings udformning og ydre fremtræden er der fastsat bestemmelser om villaens bevaring, udformning og ydre fremtræden.

Ubebyggede arealer

Der må kun beplantes hegn af hjemmehørende arter eller etableres beplantede støjhegn.

Bevaringsværdig bygning

Lokalplanen udpeger Fru Lunds Villa som bevaringsværdig på grund dens arkitektoniske værdi. Villaen er opført i teglsten på et støbt betonfundament. Ydermurene fremstår ubehandlet og er kendetegnet ved adskillige finurligt dekorative forbandter, der giver huset et fint arkitektonisk udtryk. Der er tale om et solidt og redeligt murstensbyggeri. Stilmæssigt lægger Fru Lunds Villa sig op ad den Bedre Byggeskik, om end der i så tilfælde må være tale om et tidligt tilfælde.

Kulturhistorisk repræsenterer bygningen en værdi på grund af dens forhistorie som forskole.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk