click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE LOKALPLANER

Lokalplanområdet er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr.1 Søparken m.fl. Den nye lokalplan vil være placeret i et område, som i byplanvedtægten er udlagt til offentlige formål (børne- og ungdomsinstitutioner).

Med vedtagelsen af lokalplan 2-321 ophæves Partiel Byplanvedtægt nr. 1 for det område, der er omfattet af lokalplanen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk