click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MUSEUMSLOVEN

Der forventes ikke betydeligt anlægsarbejde som følge af lokalplanen.

Skulle der dog foretages anlægsarbejde i lokalplanområdet og forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standes og Museum Nordsjælland tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven § 27.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk