click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

JORDFORURENINGSLOVEN

Der er ikke registeret forurenede arealer inden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse vurderes at være lettere forurenet, jf. Jordforureningslovens § 50a. Flytning af jord fra lokalplanområdet er således anmeldepligtigt, jf. jordforureningslovens § 50.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk