click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Lynge Overdrevs Vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Det vurderes, at grundvandet er tilstrækkeligt sikret, såfremt Spildevandsplanens retningslinjer overholdes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk