click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE FORHOLD

Områdets anvendelse

Området har været udlagt til offentlige formål/skole som en del af skoleområdet omkring Allerød Musikskole. Bygningen har indtil januar 2019 været brugt til billedskole. Billedskolen er nu rykket ind i Musikskolen og Fru Lunds Villa har siden da stået tom.

Villaen blev opført 1915-17 efter tegninger af arkitekt Carl Møller som forskole til Vassingerød Hovedskole. Forskolen fungerede som en del af Vassingerød Skole frem til 1980'erne.

Området indeholder, ud over villaen, et asfalteret parkeringsareal mod sydøst.

Beplantning

Nord og øst for villaen er der træbeplantning i området ud mod Lyngevej og stien nord for området.

Infrastruktur

Der er i dag vejadgang til lokalplanområdet via musikskolens parkeringsplads.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk