click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BAGGRUND OG FORMÅL

Byrådet vedtog den 13. december 2018 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for Fru Lunds Villa i Lillerød.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at bygningen kan anvendes til boligformål samt liberalt erhverv og at bygningen bevares i sit nuværende udtryk/form.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk