click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

TRANSPORT OG TRAFIK

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Tilgængelighed

Der er busstoppested umiddelbart op af ejendommen til busserne 335 og 336. Der er ligeledes cykelstier og stier umiddelbart op ad grunden. Lyngevej kan nås via Musikskolens parkeringsplads.

Trafikafvikling og -kapacitet

Der er udkørsel til Lyngevej via Musikskolens parkeringsplads. Lokalplanen giver kun mulighed for bolig/liberalt erhverv i den eksisterende bygning. Det forventes der ikke at lokalplanen vil medføre nogen betydelig trafik.

Trafiksikkerhed

Udkørslen til Lyngevej vil ske via den eksisterende udkørsel fra musikskolens udkørsel.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk