click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

NATURBESKYTTELSE

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed

Der er ikke registreret beskyttede plantearter eller levesteder for beskyttede dyrearter i lokalplanområdet.

Beskyttede naturtyper, § 3-områder

Der er ikke § 3-områder inden for lokalplanområdet.

Skov

Der er ikke skov eller beskyttelseslinjer inden for lokalplanområdet og planen indeholder ikke bestemmelser om skov.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk