click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LEVEVILKÅR OG MATERIELLE GODER

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Socioøkonomiske effekter

Lokalplanen giver mulighed for 1 bolig/liberalt erhverv og har derfor yderst begrænsede påvirkninger på socioøkonomien.

Bymiljø

Lokalplanen giver mulighed for at et Musikskolens arealer, som i dag er offentligt tilgængelige, bliver privat have.

Afstand til privat og offentlig service

Der er ca. 650. meter til nærmeste skole, ca. 1,7 km til Allerød Gymnasium og ca. 2 km til nærmeste supermarked.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk