click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LANDSKAB OG KULTURMILJØ

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Byarkitektonisk værdi

Lokalplanen indeholder bestemmelser der fastholder villaens udtryk og udformning. Lokalplanens åbning for udstykning og anden anvendelse vil dog formentlig mindske ejendommens sammenhæng med det øvrige skoleområde ved ny beplantning og sekundær bebyggelse.

Landskabsarkitektonisk værdi

Lokalplanområdet indeholder ikke beskyttede landskabsområder eller lignende. Der er indsat bestemmelser om hæk af hjemmehørende arter eller beplantet støjhegn. Lokalplanens åbning for udstykning og anvendelsesændring, kan medføre at det ubebyggede område ændrer sig i forhold til det nuværende.

Kulturarv og arkæologiske forhold

Med lokalplanen kan den eksisterende bygning blive bevaret i sin nuværende form og udtryk.

Opholdsarealer og grønne områder

Lokalplanen giver mulighed for at inddrage et rekreativt areal og parkeringspladser, der i dag er knyttet til Allerød Musikskole, til privat have til boligen/det liberale erhverv.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk