click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

Lokalplan nr. 2-321 Fru Lunds Villa

 

PLANENS STATUS

Vedtaget

 

 


Lokalplanens offentlige fremlæggelse

I forbindelse med den politiske behandling af nærværende lokalplan, har lokalplanforslaget været fremlagt offentligheden i 4 uger fra den 28. februar 2020 til 27. marts 2020.

Lokalplanens retsvirkninger

ved offentliggørelse af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne. 

Politisk behandling

Lokalplanen er vedtaget af byrådet den 25. juni 2020.

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 1. juli 2020.

Klagevejledning

Lokalplanen kan påklages 4 uger fra offentliggørelsen. Se klagevejledning under "øvrige sagsbilag".

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk