click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Der må ikke foretages terrænregulering på mere end + / - 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1 meter.

9.2

Der må kun etableres levende hegn af hjemmehørende arter i skel. Ligeledes må der opsættes beplantede støjhegn.

9.3

I området skal bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger samt primære opholdsarealer udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

9.4

På ubebyggede arealer i tilknytning til ejendommen må der ikke foretages oplagring, henstilling og hjemmeparkering af større både, campingvogne, køretøjer over 3.500 kg (lastbiler, busser m.m.) og uindregistrerede køretøjer.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk