click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Den på kortbilag 2 markerede bygning skal som hovedregel fastholdes i sin nuværende form, udtryk og materialer.

- Facader skal holdes i rød hånd- eller blødstrøgen tegl med de eksisterende forbandter.

- Vinduer udformes som de oprindelige i både proportionering, sprosseinddeling, materialer og farvesætning, dvs. dannebrogsvinduer i hvid eller andre vinduer begrundet i støjhensyn, der er i overensstemmelse med villaens byggestil.

- Døre skal fremstå i træ og med hvid farve.

- Taghældningen skal bevares.

- Til tagbeklædning må kun anvendes tegl i ikke reflekterende mørke nuancer.

Se redegørelsesafsnittet for bygningens historie.

8.2

Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på villaen. Solceller og paraboler må ikke opsættes på villaens tag, men alene placeres på sekundær bebyggelse.

8.3

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv på ejendommen må have en maksimal størrelse på 100x40 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

Der må ligeledes i forbindelse med erhverv på ejendommen opsættes en pylon med en maksimal størrelse på 1,5x0,5 meter.

8.4

Sekundær bebyggelses arkitektoniske udformning skal være i harmoni med villaen så området fremstår som en helhed.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk