click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Den på kortbilaget 2 markeret bevaringsværdige bygning må ikke nedrives, med mindre byrådet giver tilladelse hertil.

7.2

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

7.3

Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanen må højst være 30.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk