click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 5 VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgangen til lokalplanområdet sker som i princippet vist på kortbilag 3.

ad 5.1

Vejadgangen via privat fællesvej over Musikskolens parkeringsplads skal tinglyses i forbindelse med udstykningen af ejendommen.

5.2

Hvis der etableres bolig, skal der udlægges areal til minimum 2 p-pladser.

Hvis der etableres erhverv skal der udlægges areal til én p-plads for hvert 50 m² etageareal til erhverv.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk