click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 10 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING

10.1

Ny anvendelse af området må først tages i brug når:

  • den i 5.1 nævnte vejadgang er sikret
  • de i 5.2 nævnte parkeringspladser er etableret
  • affaldsløsninger er etableret og godkendt af Allerød Kommune
  • nye anvendelser er tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisninger
  • når det er sikret at Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for vejstøj er overholdt.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk