click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE LOKALPLANER OG SERVITUTTER

Der er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget gennemført en servitutundersøgelse. Inden for lokalplanens område findes servitutter, der regulerer bebyggelse og benyttelse af de ejendomme, hvorpå servitutterne er tinglyst. Alle deklarationer, som kommunalbestyrelsen har påtaleretten til, og som er i modstrid med lokalplanen, aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. For de tilbageværende deklarationer gælder, at forhold i deklarationerne, der er i strid med lokalplanen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser Planlovens § 18.

En oversigt over deklarationer og servitutter, der er tinglyst på ejendommene inden for lokalplanforslagets område, og som aflyses af den endeligt vedtagne lokalplan 2-320 i henhold til Planlovens § 15, kan findes i afsnittet §14 Ophævelse af lokalplan og servitutter.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk