click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

VEJLOVGIVNING

Etablering/nedlæggelse af en indgang eller overkørsel til ejendomme, flytning eller ændring af eksisterende adgang/overkørsel kræver tilladelse i henhold til Lov om offentlige veje §49 eller Lov om private fællesveje §62.

Benyttelse af de offentlige vejarealer på M D Madsenvej og Stationspassagen til skiltning butiksudstilling mv. skal overholde det til enhver tid gældende  "Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune"

For at benytte et vejareal i forbindelse med byggeri skal der søges om tilladelse ved Allerød Kommune.

Belysning skal etableres i overensstemmelse med Allerød Kommunes belysningsplan. Belysningsplanen omfatter vejbelysningen på kommunale og private fællesveje, kommunale ejendommes offentlige arealer, og grønne områder.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk