click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Der er ikke skov-, å-, eller søbeskyttelseslinjer indenfor lokalplanområdet.

I det sydvestlige hjørne er der en beskyttelseslinje omkring et fortidsminde på matr. nr. 4cs Lillerød by, Lillerød. I henhold naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65. stk. 2 meddeles dispensation fra § 18.

Der er i lokalplanen udlagt en byggelinje på 1,5 meter på begge sider af Frederiksborgvej og nordsiden af Kollerødvej for at sikre plads til supercykelstier.

På sydsiden af Kollerødvej er udlagt en byggelinje på 4,5 meter, så der er plads til supercykelstier og en højresvingsbane.

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk