click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MILJØSCREENING OG VURDERING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af denne lokalplan foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Se screening her: pdf Mv-screening.pdf (470.8 KB)

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 8 stk. 2, nr. 1, idet den kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan. 

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 3, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor udarbejdet en miljøvurdering.

Miljøvurderingen kan ses her: pdf Miljørapport Allerød Bymidte.pdf (4.9 MB)

I miljøvurderingen er følgende emner behandlet:

  • Byarkitektonisk værdi og Kulturarv
  • Trafik
  • Jord og Grundvand
  • Regnvand
  • Levevilkår og materielle goder
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk