click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

Lokalplan nr. 2-320 for Allerød bymidte

PLANENS STATUS

Vedtaget


Lokalplanens offentlige fremlæggelse

I forbindelse med den politiske behandling af nærværende lokalplan, har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i 9 uger fra den 20. december 2019 til den 21. februar 2020.

Ved den efterfølgende politiske behandling af de indkomne høringssvar blev vedtaget en række ændringsforslag, som har været i fornyet høring hos berørte parter i perioden d. 6. juli til den 3. august 2020.

Lokalplanens retsvirkninger

Ved offentliggørelse af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 16 i lokalplanbestemmelserne.

Politisk behandling

Lokalplanen er vedtaget af byrådet den 15. september 2020.

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 13. oktober 2020.

Klagevejledning

Lokalplanen kan påklages 4 uger fra offentliggørelsen. Se klagevejledning under ”øvrige sagsbilag”.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk