click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

1.1 Formål

Lokalplanen har til formål at sikre:

  • en funktionel og sammenhængende bymidte med et varieret udbud af boliger, publikums orienterede funktioner, offentlige og kulturelle funktioner samt detailhandel og liberale erhverv,
  • byliv gennem indretning og etablering af offentlige ude/opholdsarealer i form af pladser, butiksstrøg og grønne strøg, der fremstår som gode og indbydende bymiljøer med markant beplantning og gode opholdsmuligheder,
  • høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og på ubebyggede arealer,
  • en god afvikling af trafikken og tilstrækkelig parkering, herunder særligt pendlerparkering.
  • gode forbindelser mellem enkelt delområder og funktioner ved gennemgange og stier, igennem og på tværs af bymidten,
  • at området udbygges ud fra bæredygtige principper, såvel miljømæssigt, økonomisk og socialt, både ved planlægning, opførelse og drift af byggeri og friareal.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk