click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 15 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING

15.1

Ny bebyggelse i området må først tages i brug når:

  • de i § 6.1 - 6.6 nævnte parkeringsarealer og -pladser er etableret,
  • de i § 7.6 udendørs opholdsarealer er etableret,
  • den i § 9 nævnte beplantning og belægning og den i  § 11 nævnte belysning for det enkelte område er etableret,
  • affaldsløsninger er etableret og godkendt af Allerød Kommune,
  • nye anvendelser er tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisninger,
  • der er oprettet grundejerforening og medlemspligten af grundejerforening er tinglyst servitutstiftende på den enkelte ejendom,
  • når det er sikret at Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk