click me

Vær med








Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her



Jeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.





Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 14 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

14.1 Aflysning af lokalplaner

Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-320 ophæves:

 • Lokalplan 2-295B for Lillerød bymidte Lilledal/Allerød stationsvej offentligt bekendtgjort 6.6.2012, i sin helhed.
 • Lokalplan 297 for Frederiksborgvej 25 og 27, offentligt bekendtgjort 6.6.2006, i sin helhed.
 • Lokalplan 2-295C for Lillerød bymidte - byens plads, offentligt bekendtgjort 20.12.2013, i sin helhed.
 • Lokalplan 239 for område ved Allerødvej og Skovensvej, offentligt bekendtgjort 21.6.1989, for de dele er omfattet af nærværende plan.
 • Lokalplan 273 for Allerød stationsområde, offentligt bekendtgjort 4.5.1999, for de dele er omfattet af nærværende plan.
 • Lokalplan 295 for Lillerød bymidte, offentligt bekendtgjort 13.12.2005, for de dele er omfattet af nærværende plan.

14.2 Aflysning af servitutter og deklarationer

Følgende servitutter og deklarationer, der er tinglyst på ejendomme inden for lokalplanområdet ophæves helt af lokalplan 2-320 jf. planlovens §15:

 • om diverse forhold og restriktioner ifm. ekspropriationer til Lillerød Statsbanestation, herunder ret til vej og udstykning, maks. højde på beplantning og bebyggelse på 1 m samt forbud mod bebyggelse:
  • 09.1926-913984-15, lyst på 4e Lillerød By, Lillerød
  • 09.1926-914123-15, lyst på 4cg Lillerød By, Lillerød
  • 09.1926-914117-15, lyst på 4ch Lillerød By, Lillerød
  • 09.1926-914120-15, lyst på 4ci Lillerød By, Lillerød
 • om forbud mod at opføre virksomheder med røg, støj eller lugt samt vejbyggelinje på ca. 5 m
  • 11.1928-913836-15, lyst på 3k Lillerød By, Lillerød
 • om byggelinjer langs M. D. Madsensvej, Frederiksborgvej og Kollerødvej:
  • 06.1931-913788-15, lyst på 3b Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913831-15, lyst på hovedejendomme 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913801-15, lyst på ejerlejlighed nr. 1 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913803-15, lyst på ejerlejlighed nr. 2 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913805-15, lyst på ejerlejlighed nr. 3 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913807-15, lyst på ejerlejlighed nr. 4 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913809-15, lyst på ejerlejlighed nr. 5 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913811-15, lyst på ejerlejlighed nr. 6 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913813-15, lyst på ejerlejlighed nr. 7 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913815-15, lyst på ejerlejlighed nr. 8 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913817-15, lyst på ejerlejlighed nr. 9 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913819-15, lyst på ejerlejlighed nr. 10 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913821-15, lyst på ejerlejlighed nr. 11 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913823-15, lyst på ejerlejlighed nr. 12 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913825-15, lyst på ejerlejlighed nr. 13 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913827-15, lyst på ejerlejlighed nr. 14 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913829-15, lyst på ejerlejlighed nr. 15 af 3g Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913833-15, lyst på 3h Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-915556-15, lyst på 3i Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913837-15, lyst på 3k Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913918-15, lyst på hovedejendommen 3s Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913898-15, lyst på ejerlejlighed nr. 1 af 3s Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913902-15, lyst på ejerlejlighed nr. 2 af 3s Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913906-15, lyst på ejerlejlighed nr. 3 af 3s Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913910-15, lyst på ejerlejlighed nr. 4 af 3s Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913914-15, lyst på ejerlejlighed nr. 5 af 3s Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913940-15, lyst på hovedejendommen 3ø Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913934-15, lyst på ejerlejlighed nr. 1 af 3ø Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913937-15, lyst på ejerlejlighed nr. 2 af 3ø Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913926-15, lyst på 3z Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913942-15, lyst på 3ag Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-913985-15, lyst på 4e Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914024-15, lyst på 4v Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914029-15, lyst på 4x Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914034-15, lyst på 4aa Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914026-15, lyst på 4az Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914065-15, lyst på 4bb Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914074-15, lyst på 4bd Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914087-15, lyst på 4bf Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914103-15, lyst på 4bs Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914110-15, lyst på 4bø Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914111-15, lyst på 4bø Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914124-15, lyst på 4cg Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914118-15, lyst på 4ch Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914121-15, lyst på 4ci Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-915424-15, lyst på 13a Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-915553-15, lyst på 17c Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-915559-15, lyst på 17v Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-915569-15, lyst på 18b Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-914043-15, lyst på 45c Lillerød By, Lillerød
  • 06.1931-916005-15, lyst på 45q Lillerød By, Lillerød
  • 06.1937-916038-15, lyst på 65 Lillerød By, Lillerød
 • om vejbyggelinje langs offentlig vej (Frederiksborgvej og/eller Amtsvej):
  • 02.1942-914058-15, lyst på 4aq og 62 Lillerød By, Lillerød
 • om byggetilladelse til tørvelade:
  • 09.1943-914090-15, lyst på 4bf Lillerød By, Lillerød
 • om forbud mod at drive købmands-, isenkram- eller manufakturforretning eller herrekonfektionsforretning:
  • 10.1943-903333-15, lyst på 2 Allerød By, Blovstrød
 • om forbud mod at drive købmands-, isenkram- eller manufakturforretning:
  • 05.1944-903302-15, lyst på 1dm Allerød By, Blovstrød
 • om forbud mod at drive kolonial-, isenkram- eller manufakturforretning eller herrekonfektionsforretning:
  • 06.1945-903313-15, lyst på 1du Allerød By, Blovstrød.
  • 06.1945-903319-15, lyst på 1dt Allerød By, Blovstrød.
  • 06.1945-1315-15, lyst på 13, 1bu og 1q Allerød By, Blovstrød.
 • om aftale vedr. udlån og brug af ejendom til tankanlæg:
  • 12.1945-915426-15, lyst på 13a Lillerød By, Lillerød
 • om at der kun må opføres hus i 2 etager med enkelte kvistværelser til 4 familier og 4 butikker, og i øvrigt i overensstemmelse med daværende byplanvedtægt:
  • 12.1946-6313-15, lyst på 13, 1bu og 1q Allerød By, Blovstrød
  • 12.1946-903320-15, lyst på 1dt Allerød By, Blovstrød
  • 12.1946-903314-15, lyst på 1du Allerød By, Blovstrød
 • om at menighed forpligter sig til at betale 6.000 kr. til Det Danske Baptistsamfund, hvis de sælger ejendommen:
  • 01.1947-913839-15, lyst på 3m Lillerød By, Lillerød
  • 01.1947-913893-15, lyst på hovedejendommen 3r Lillerød By, Lillerød
  • 01.1947-913881-15, lyst på ejerlejlighed nr. 1 af 3r Lillerød By, Lillerød
  • 01.1947-913869-15, lyst på ejerlejlighed nr. 2 af 3r Lillerød By, Lillerød
 • om forpligtelse vedr. opførsel af finsk træhus. Krav om nedrivning, hvis bygningen ikke tilfredsstiller minimumskrav til boliger:
  • 11.1947-5978-15, lyst på 1z Allerød By, Blovstrød
 • om forbud mod at anvende lagerskur til værksted:
  • 04.1950-39-15, lyst på 1z Allerød By, Blovstrød,
 • om forbud mod at indrette fabriksmæssige virksomheder mv.:
  • 05.1950-914091-15, lyst på 4bf Lillerød By, Lillerød
 • om forbud mod at anbringe genstande eller bevoksning højere end 1 m ud mod hjørnet mellem Fritz Hansens Vej og Frederiksborgvej:
  • 02.1952-914028-15, lyst på 4az Lillerød By, Lillerød
  • 02.1952-914031-15, lyst på 4x Lillerød By, Lillerød
 • om tilladelse for Lillerød og Allerød Grundejerforening til hvert år i december måned i 30 år, at opstille et juletræ:
  • 11.1954-913950-15, lyst på 3ah Lillerød By, Lillerød
 • om forbud mod at drive bank- eller sparekassevirksomhed i ejendommen i en periode af 20 år:
  • 11.1963-12473-15, lyst på 3z Lillerød By, Lillerød
 • om støttemur der er opført med overskridelse af skellet:
  • 02.1970-2459-15, lyst på 3r Lillerød By, Lillerød
 • om udnyttelse af ejendommen mht. bebyggelse, parkering og adgangsforhold i overensstemmelse med en udarbejdet situationsplan:
  • 11.1975-33510-15, lyst på 4bb Lillerød By, Lillerød
 • om carport der skal fjernes efter Allerød Kommunes forlangende:
  • 12.1979-48136-15, lyst på 3r Lillerød By, Lillerød
 • om ret til at have transformerstation og tilhørende ledninger på ejendommen:
  • 05.1980-15736-15, lyst på 1z Allerød By, Blovstrød
 • om forbud mod at indrette virksomheder mhp. salg af dagligvarer, samt forbud mod at drive bank eller bankvirksomhed i stueplan:
  • 08.1985-30309-15, lyst på 3g Lillerød By, Lillerød
 • om forbud mod at drive bank- eller sparekassevirksomhed fra ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 3ø:
  • 10.1985-38116-15, lyst på 3ø Lillerød By, Lillerød
 • om ret til at have transformerstation og tilhørende ledninger på ejendomme:
  • 03.1987-7303-15, lyst på 1z Allerød By, Blovstrød
 • om at areal skal anlægges som parkeringsplads efter forskrifter fra Allerød Kommune:
  • 11.1987-28235-15, lyst på 17c, 17v og 3i Lillerød By, Lillerød
 • om forbud mod at pengeinstitutter eller andre finansielle virksomheder bruger ejendommen:
  • 06.1992-13285-15, lyst på 4bb Lillerød By, Lillerød
 • om tillæg til deklaration lyst d. 03.05.1944, hvor bestemmelsen i pkt. 5 om forbud mod handel af manufaktur- eller isenkramvarer og købmandshandel erstattes med, at der ikke må indrettes handel med isenkramvarer:
  • 11.2004-46186-15, lyst på 1dm Allerød By, Blovstrød
 • om påbud om undersøgelse af jordforurening og klarlæggelse af hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes. Påbuddet skal være efterkommet inden 10 uger:
  • 08.2008-23058-15, lyst på 57 Lillerød By, Lillerød og 1ca Allerød By, Blovstrød

14.3 Delvis aflysning af servitutter

Følgende servitutter, der er tinglyst på ejendomme inden for lokalplanområdet ophæves delvist af lokalplan 2-320 jf. planlovens §15:

 • om aftale ifm. salg vedr. ledninger og vej, samt maks. bebyggelse i 1. sals højde. Kun afsnit 5, pkt. 3 ophæves:
  • 05.1940-0091387015, lyst på hovedejendommen 3r Lillerød By, Lillerød.
  • 05.1940-0091388215, lyst på ejerlejlighed nr. 1 af 3r Lillerød By, Lillerød.
  • 05.1940-0091389415, lyst på ejerlejlighed nr. 2 af 3r Lillerød By, Lillerød.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk