click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 13 GRUNDEJERFORENING

13.1

Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af en pågældende ejendom.

Note til 13.1

Der skal for hvert projekt sikres, at der oprettes en grundejerforening. Pga. den løbende udvikling og kommende projekters forskellighed vil størrelse og medlemstal variere. Det skal sikres at grundejerforeningen er dækkene for det pågældende udviklingsområde, og at foreningen både dækker beboere og erhvervsdrivende.

13.2

Grundejerforeningerne skal etableres i forbindelse med udbygningen af områderne, og senest når Allerød Kommune kræver det.

13.3

Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af det pågældende projekts fællesarealer og -anlæg.

13.4

Grundejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

13.5

Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

13.6

Grundejerforeningerne har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk